AJ zawody lomaý ýaşaýyş otagy girelgesi Agaç aýna aýlanýar Aýakgap aýakgap aýakgap ammary

Gysga düşündiriş:

2 gatly aýakgap şkafy, döwrebap we moda dizaýny kabul edip, aýakgabyňyzy tertipli saklap bilýän ajaýyp mebel bölegi edýär.Girişler, koridorlar, otaglar, ýatylýan otaglar we ş.m. ýaly ýerler üçin amatlydyr. Otagyňyzy tertipli saklap, aýakgap galyndylaryndan gaça durup biler.


 • Önümiň ady:Aýakgap
 • Marka ady: AJ
 • MOQ:100
 • 100 - 299 bölek:$ 18.00
 • 300 - 499 bölek:16.00 $
 • > = 500 bölek:14.00 $
 • Ölçegi:2 Gapy: 63 * 17 * 67 sm
 • Material:Agaç
 • Arza:bag, howly, Açyk, seýilgäh, ferma jaýy, bar
 • Gaplamak:1. 1 sany / sumka + karton (Mugt) 2. Müşderileriň islegine görä ýöriteleşdirilen gaplama
 • Mysal üçin wagt:Adatça 7 iş güni ýa-da nusgaňyza baglylykda
 • Töleg usuly:1. Paypal ýa-da Söwda kepilligi 2. Önümçilikden öň tölenen 30%, ugratmazdan ozal tölenen 70%
 • Eltip bermek usuly:1. Mysal: FedEx ugratmak bilen (3-4 iş güni)
 • : 2.Mass tertibi: Express arkaly: DHL, FedEx, UPS, SF Howa ýa-da deňiz arkaly
 • : 3. Amazona eltip bermek (UPS Howa gatnawy ýa-da UPS Deňiz ugratmagy, DDP)
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň görkezilmegi

  1
  13
  18

  Üýtgeşik zerurlyklaryňyza laýyk gelmegini üpjün etmek üçin saýlamak üçin dürli ululyklary hödürleýäris.Bu aýakgap tekjesi ägirt uly ýer bilen bir hatarda ajaýyp we ýer tygşytlaýar.Dar girelge, koridor ýa-da ýatylýan otag bolsun, aýakgap şkafymyz ýer tygşytlamak üçin iň oňat çözgütdir.

  Aýakgap şkafy, açmak we ýapmak üçin aýakgaplary saklamagy aňsatlaşdyrýan çekiji çekmeler bilen enjamlaşdyrylandyr.Aýakgap tekjesiniň platformasy, düwmeler we gapjyklar ýaly ownuk zatlar üçin goşmaça ýer berýär.

  Deňi-taýy bolmadyk berkligi we amalylygy bilen ýokary hilli materiallardan ýasalan aýakgaplaryňyzy we şahsy zatlaryňyzy ajaýyp we tertipli saklap biler.Onuň ýönekeý gurluşy we jikme-jik gurnama gollanmasy gurnamany aňsat we amatly edýär.

  Önümiň jikme-jiklikleri

  20
  16
  3
  9
  4
  14
  10

  Biziň kompaniýamyz

  1
  3
  2
  4

  Professional mebel eksportçysy hökmünde NINGBO AJ UNION IMP.& EXP.C. .

  Toparymyz 51-den 100-e çenli aralykda, müşderilerimize bäsdeşlik ukybyny artdyrmak üçin ulanýan ýokary we bir görnüşli önümlere ýiti düşünýäris.500 inedördül metrlik sergi zalynda müşderilere hödürleýän önümlerimiz bilen tanyşmaga mümkinçilik berýän önümlerimiziň köpüsi bar.

  Kompaniýada hil gözegçiligini ileri tutýarys we önümlerimiziň birinji derejeli standartlara laýyk gelmegi üçin ähli tagallalary edýäris.Bu köpçülikleýin önümçilikden ozal önümçilik nusgalaryny bermegi we taýýar önümiň ähli aýratynlyklara laýyk gelmegini üpjün etmegi öz içine alýar.Sargyt alanymyzdan soňky iberilişe çenli önümçilik prosesiniň her ädimini ýakyndan yzarlaýarys we yzygiderli hil barlaglaryny geçirýäris.

  Biz Hytaýyň Zhejiang şäherinde ýerleşýäris, 2014-nji ýyldan başlap Gündogar Europeewropa (20.00%), Demirgazyk Europeewropa (20.00%), Günbatar Europeewropa (10.00%), Günorta Europeewropa (10.00%), Demirgazyk Amerika (10.00%) satýarys.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň