AJ zawody lomaý ýaşaýyş otagynyň girelgesi Agaç aýakgap skameýkasyny aýlaýan aýakgap ammary

Gysga düşündiriş:

Aýakgabymyzy üýtgedýän tabul, Nordic minimalist dizaýny we durnukly çarçuwaly gurluşy kabul edýär, bu diňe bir zatlary saklamaga kömek etmän, köwüşi aňsatlyk bilen üýtgetmäge hem mümkinçilik berýär;Zallar, myhman otaglary, ýatylýan otaglar, balkonlar we ş.m.


 • Önümiň ady:Aýakgap
 • Marka ady: AJ
 • MOQ:100
 • > = 100 bölek:$ 23.00
 • Ölçegi:80 * 30 * 51 CM
 • Material:Agaç + deri + gubka
 • Arza:bag, howly, Açyk, seýilgäh, ferma jaýy, bar
 • Gaplamak:1. 1 sany / sumka + karton (Mugt) 2. Müşderileriň islegine görä ýöriteleşdirilen gaplama
 • Mysal üçin wagt:Adatça 7 iş güni ýa-da nusgaňyza baglylykda
 • Töleg usuly:1. Paypal ýa-da Söwda kepilligi 2. Önümçilikden öň tölenen 30%, ugratmazdan ozal tölenen 70%
 • Eltip bermek usuly:1. Mysal: FedEx ugratmak bilen (3-4 iş güni)
 • : 2.Mass tertibi: Express arkaly: DHL, FedEx, UPS, SF Howa ýa-da deňiz arkaly
 • : 3. Amazona eltip bermek (UPS Howa gatnawy ýa-da UPS Deňiz ugratmagy, DDP)
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň görkezilmegi

  4
  7

  Premium dykyzlyk tagtasyndan ýasalan bu aýakgap tekjesi, deformasiýa garşy çykýan berk gurluş bilen dowam etdiriler.Akyl bilen döredilen çarçuwanyň gurluşy iň ýokary durnuklylygy we agyrlyk göterijiligini üpjün edýär.

  Aýakgabymyzy üýtgedýän tabul, deri mata we dykyz gubka bilen ýokary hilli gurluşyk bilen, aňsatlyk bilen ýykylman dur.Taburyň ýeterlik beýikligi, aýakgap çalşmagy has amatly edýär, iň ýokary ýassygy bolsa deňsiz-taýsyz rahatlygy üpjün edýär.

  Akylly açyk köp bölümli dizaýny bilen, köwüş çalşýan tabagymyz, ähli ammar islegleriňizi kanagatlandyryp biljek täsirli saklaýyş ukybyna eýedir.Çep tarapyndaky çelek saklaýan şkaf, uly saklaýyş kuwwaty üçin ýörite döredilen bolsa, sag ammar bölümi köwüş we beýleki zatlar üçin goşmaça ammar hödürleýär we köp taraplylygyny goşýar.

  Önümiň jikme-jiklikleri

  11
  8
  18
  1
  5
  6
  13
  17

  Biziň kompaniýamyz

  1
  3
  2
  4

  Professional mebel eksportçysy hökmünde NINGBO AJ UNION IMP.& EXP.C. .

  Toparymyz 51-den 100-e çenli aralykda, müşderilerimize bäsdeşlik ukybyny artdyrmak üçin ulanýan ýokary we bir görnüşli önümlere ýiti düşünýäris.500 inedördül metrlik sergi zalynda müşderilere hödürleýän önümlerimiz bilen tanyşmaga mümkinçilik berýän önümlerimiziň köpüsi bar.

  Kompaniýada hil gözegçiligini ileri tutýarys we önümlerimiziň birinji derejeli standartlara laýyk gelmegi üçin ähli tagallalary edýäris.Bu köpçülikleýin önümçilikden ozal önümçilik nusgalaryny bermegi we taýýar önümiň ähli aýratynlyklara laýyk gelmegini üpjün etmegi öz içine alýar.Sargyt alanymyzdan soňky iberilişe çenli önümçilik prosesiniň her ädimini ýakyndan yzarlaýarys we yzygiderli hil barlaglaryny geçirýäris.

  Biz Hytaýyň Zhejiang şäherinde ýerleşýäris, 2014-nji ýyldan başlap Gündogar Europeewropa (20.00%), Demirgazyk Europeewropa (20.00%), Günbatar Europeewropa (10.00%), Günorta Europeewropa (10.00%), Demirgazyk Amerika (10.00%) satýarys.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň