AJ zawody lomaý aşhana Patio myhmanhanasy kafe restorany metal dokalan Rattan oňat nahar nahar oturgyjy

Gysga düşündiriş:

Tebigy dokalan rattan materialy wagtyň synagyna çydap bilýär we ergonomiki taýdan bedeni has amatly etmek üçin döredilýär.Ajaýyp egrilen tegelek gyralary bilen özboluşly gyrasy agaç dizaýny.


 • Önümiň ady:Nahar oturgyjy
 • Marka ady: AJ
 • MOQ:100
 • > = 100 bölek:$ 36.00
 • Ölçegi:43 * 47 * 83 CM
 • Material:Rattan + metal
 • Arza:bag, howly, Açyk, seýilgäh, ferma jaýy, bar
 • Gaplamak:1. 1 sany / sumka + karton (Mugt) 2. Müşderileriň islegine görä ýöriteleşdirilen gaplama
 • Mysal üçin wagt:Adatça 7 iş güni ýa-da nusgaňyza baglylykda
 • Töleg usuly:1. Paypal ýa-da Söwda kepilligi 2. Önümçilikden öň tölenen 30%, ugratmazdan ozal tölenen 70%
 • Eltip bermek usuly:1. Mysal: FedEx ugratmak bilen (3-4 iş güni)
 • : 2.Mass tertibi: Express arkaly: DHL, FedEx, UPS, SF Howa ýa-da deňiz arkaly
 • : 3. Amazona eltip bermek (UPS Howa gatnawy ýa-da UPS Deňiz ugratmagy, DDP)
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň görkezilmegi

  3
  2

  Metal çarçuwanyň we rattan arkasynyň duşuşygy bu nahar oturgyçlary üçin täze stil döredýär.Bu döwrebap oturgyç görnüşi, jaýyň içerki ýa-da açyk bezegine özboluşly täsir goşup, giňişlik stiliňizi derrew ýokarlandyrýar.

  Içerde we daşarda ulanmak üçin amatly bu oturgyçlar, has sazlaşykly gurşaw döretmek üçin dürli bezeg stilleri bilen jübütlenip, dürli reňklerde bolýar, restoran, moda köçe kafeleri we barlar üçin ajaýyp.

  Iň amatly amatlylyk üçin niýetlenen bu oturgyçlarda ýumşak we çydamly ýassykly oturgyçlar bar.Köpugurlylygy we işleýşi, islendik ýaşaýyş ýa-da naharhana bilen üznüksiz garyşmaga mümkinçilik berýär we olary islendik giňişlikde tapawutlandyrýar.

  Önümiň jikme-jiklikleri

  11
  14
  15
  16
  17

  Biziň kompaniýamyz

  1
  3
  2
  4

  Professional mebel eksportçysy hökmünde NINGBO AJ UNION IMP.& EXP.C. .

  Toparymyz 51-den 100-e çenli aralykda, müşderilerimize bäsdeşlik ukybyny artdyrmak üçin ulanýan ýokary we bir görnüşli önümlere ýiti düşünýäris.500 inedördül metrlik sergi zalynda müşderilere hödürleýän önümlerimiz bilen tanyşmaga mümkinçilik berýän önümlerimiziň köpüsi bar.

  Kompaniýada hil gözegçiligini ileri tutýarys we önümlerimiziň birinji derejeli standartlara laýyk gelmegi üçin ähli tagallalary edýäris.Bu köpçülikleýin önümçilikden ozal önümçilik nusgalaryny bermegi we taýýar önümiň ähli aýratynlyklara laýyk gelmegini üpjün etmegi öz içine alýar.Sargyt alanymyzdan soňky iberilişe çenli önümçilik prosesiniň her ädimini ýakyndan yzarlaýarys we yzygiderli hil barlaglaryny geçirýäris.

  Biz Hytaýyň Zhejiang şäherinde ýerleşýäris, 2014-nji ýyldan başlap Gündogar Europeewropa (20.00%), Demirgazyk Europeewropa (20.00%), Günbatar Europeewropa (10.00%), Günorta Europeewropa (10.00%), Demirgazyk Amerika (10.00%) satýarys.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň