AJ zawodynyň lomaý ýaşaýyş otagy girelgesi aýlanýan agaç aýakgap skameýkasy

Gysga düşündiriş:

Aýakgabymyzy üýtgedýän tabur, deri ýassyk matadan ýasalan we ýokary gubka bilen doldurylan, rahat we ýumşak edip, ajaýyp Demirgazyk minimalist stil dizaýnyny kabul edýär.Koridorlarda, otaglarda, ýatylýan otaglarda, balkonlarda, ofislerde, myhmanhanalarda we başgalarda ulanylýar.


 • Önümiň ady:Bag kafedrasy
 • Marka ady: AJ
 • MOQ:100
 • > = 100 bölek:$ 25.00
 • Ölçegi:Stil B: 80 * 24 * 50 CM
 • Material:Agaç / deri / gubka
 • Arza:bag, howly, Açyk, seýilgäh, ferma jaýy, bar
 • Gaplamak:1. 1 sany / sumka + karton (Mugt) 2. Müşderileriň islegine görä ýöriteleşdirilen gaplama
 • Mysal üçin wagt:Adatça 7 iş güni ýa-da nusgaňyza baglylykda
 • Töleg usuly:1. Paypal ýa-da Söwda kepilligi 2. Önümçilikden öň tölenen 30%, ugratmazdan ozal tölenen 70%
 • Eltip bermek usuly:1. Mysal: FedEx ugratmak bilen (3-4 iş güni)
 • : 2.Mass tertibi: Express arkaly: DHL, FedEx, UPS, SF Howa ýa-da deňiz arkaly
 • : 3. Amazona eltip bermek (UPS Howa gatnawy ýa-da UPS Deňiz ugratmagy, DDP)
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň görkezilmegi

  O1CN01d0o44v25S2jggAL7o _ !! 1992997524-0-cib
  2

  [Minimalist aýakgap çalyşýan oturgyç dizaýny]: Aýakgabymyzy üýtgedýän tabur, gündelik durmuşymyzy arassa we tertipli saklamak üçin metal dizaýn elementleri bilen doldurylan moda we ajaýyp Nordic minimalist stilini kabul edýär.Koridorlardan, otaglardan ýatylýan otaglara, balkonlara, ofislere we myhmanhanalara laýyk gelýär.

  [Amatly aýakgap çalyşýan oturgyç]: Agaç aýakgap şkafymyz özboluşly alýumin tutawaçlary bilen enjamlaşdyrylan we oturgyçlar galyň we giň rahat deri ýassyk matadan tikilip, ýokary elastik gubka bilen doldurylýar we olary gaty rahat we ýumşak edýär.Dolandyryşyň beýikligi, aýakgabyň yzygiderli üýtgemegi sebäpli ýüze çykýan oňaýsyzlygy azaltmaga kömek edýär.

  [Netijeli ammar aýakgabyny üýtgedýär]: Iki gatly çekilýän aýakgap ammarymyz 10-12 jübüt aýakgap ýerleşdirip biler.Aýakgap çalyşýan oturgyç, sport aýakgaplaryny, aýakgaplary, beýik ökjeli we ş.m. saklamak üçin giň ýer berýän ammar dizaýnyny kabul edýär, ýygnamak, hereket etmek we arassalamak aňsat we aňsat.Nurbatlary synap görüp, aýagyň dynçlygyny sazlap bilersiňiz.

  Önümiň jikme-jiklikleri

  8
  7
  9

  Biziň kompaniýamyz

  1
  3
  2
  4

  Professional mebel eksportçysy hökmünde NINGBO AJ UNION IMP.& EXP.C. .

  Toparymyz 51-den 100-e çenli aralykda, müşderilerimize bäsdeşlik ukybyny artdyrmak üçin ulanýan ýokary we bir görnüşli önümlere ýiti düşünýäris.500 inedördül metrlik sergi zalynda müşderilere hödürleýän önümlerimiz bilen tanyşmaga mümkinçilik berýän önümlerimiziň köpüsi bar.

  Kompaniýada hil gözegçiligini ileri tutýarys we önümlerimiziň birinji derejeli standartlara laýyk gelmegi üçin ähli tagallalary edýäris.Bu köpçülikleýin önümçilikden ozal önümçilik nusgalaryny bermegi we taýýar önümiň ähli aýratynlyklara laýyk gelmegini üpjün etmegi öz içine alýar.Sargyt alanymyzdan soňky iberilişe çenli önümçilik prosesiniň her ädimini ýakyndan yzarlaýarys we yzygiderli hil barlaglaryny geçirýäris.

  Biz Hytaýyň Zhejiang şäherinde ýerleşýäris, 2014-nji ýyldan başlap Gündogar Europeewropa (20.00%), Demirgazyk Europeewropa (20.00%), Günbatar Europeewropa (10.00%), Günorta Europeewropa (10.00%), Demirgazyk Amerika (10.00%) satýarys.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň