AJ zawody lomaý kafe restorany bar metal dokalan Rattan, berkidilen kofe nahar oturgyjy

Gysga düşündiriş:

Highokary dykyzlykly gubka bilen doldurylan ýumşak deri mata gaty elastik we amatly, oturgyjy deformasiýa etmez.Dört sany gaty güýçli metal çarçuwalar we ýere zeper ýetirmezlik üçin her aýagynyň aşagyndaky çydamly rezin halkalar bar.


 • Önümiň ady:Nahar oturgyjy
 • Marka ady: AJ
 • MOQ:100
 • 100 - 199 bölek:22.00 $ (stilB $ 20)
 • > = 200 bölek:21.00 $ (stilB $ 18)
 • Ölçegi:StyleA 45 * 50 * 78 CM
 • Material:Rattan + metal
 • Arza:bag, howly, Açyk, seýilgäh, ferma jaýy, bar
 • Gaplamak:1. 1 sany / sumka + karton (Mugt) 2. Müşderileriň islegine görä ýöriteleşdirilen gaplama
 • Mysal üçin wagt:Adatça 7 iş güni ýa-da nusgaňyza baglylykda
 • Töleg usuly:1. Paypal ýa-da Söwda kepilligi 2. Önümçilikden öň tölenen 30%, ugratmazdan ozal tölenen 70%
 • Eltip bermek usuly:1. Mysal: FedEx ugratmak bilen (3-4 iş güni)
 • : 2.Mass tertibi: Express arkaly: DHL, FedEx, UPS, SF Howa ýa-da deňiz arkaly
 • : 3. Amazona eltip bermek (UPS Howa gatnawy ýa-da UPS Deňiz ugratmagy, DDP)
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň görkezilmegi

  2
  1
  8

  Nahar oturgyçlarymyzda ýokary dykyzlykly gubka bilen doldurylan ýumşak deri mata bolup, deformasiýa howpy bolmazdan deňi-taýy bolmadyk çeýeligi we rahatlygy hödürleýär.Berkidilen oturgyç we üýtgeşik arka dizaýny, uzak wagtlap ulanylanda-da arka agyrysynyň we rahatsyzlygyň öňüni alýar.

  Dört sany gaty güýçli metal çarçuwalar we her aýakda aşaga çydamly rezin halkalar bilen gurlan bu oturgyçlar çydamlylygy üpjün edýär we ýere zeper ýetmeginiň öňüni alýar.Şeýle hem aýaklar, deň däl pollara gabat gelmek üçin sazlanyp bilinýän aýak ýassygy bilen enjamlaşdyrylandyr, aşagyndaky rezin ýassyklar poluňyzy dyrnaklardan netijeli goraýar.

  Ansat gurnama, suratly görkezmeler we amatly enjamlar bilen bu oturgyçlar çagalar, ýetginjekler ýa-da ulular üçin ajaýyp dynç alyş sowgadyny döredýär.Oturgyçlary oturtmak kynçylyksyz, gutarmak üçin bary-ýogy 15 minut gerek.

  Önümiň jikme-jiklikleri

  4
  3
  9
  11
  10
  6

  Biziň kompaniýamyz

  1
  3
  2
  4

  Professional mebel eksportçysy hökmünde NINGBO AJ UNION IMP.& EXP.C. .

  Toparymyz 51-den 100-e çenli aralykda, müşderilerimize bäsdeşlik ukybyny artdyrmak üçin ulanýan ýokary we bir görnüşli önümlere ýiti düşünýäris.500 inedördül metrlik sergi zalynda müşderilere hödürleýän önümlerimiz bilen tanyşmaga mümkinçilik berýän önümlerimiziň köpüsi bar.

  Kompaniýada hil gözegçiligini ileri tutýarys we önümlerimiziň birinji derejeli standartlara laýyk gelmegi üçin ähli tagallalary edýäris.Bu köpçülikleýin önümçilikden ozal önümçilik nusgalaryny bermegi we taýýar önümiň ähli aýratynlyklara laýyk gelmegini üpjün etmegi öz içine alýar.Sargyt alanymyzdan soňky iberilişe çenli önümçilik prosesiniň her ädimini ýakyndan yzarlaýarys we yzygiderli hil barlaglaryny geçirýäris.

  Biz Hytaýyň Zhejiang şäherinde ýerleşýäris, 2014-nji ýyldan başlap Gündogar Europeewropa (20.00%), Demirgazyk Europeewropa (20.00%), Günbatar Europeewropa (10.00%), Günorta Europeewropa (10.00%), Demirgazyk Amerika (10.00%) satýarys.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň