17
12

Biziň kompaniýamyz

Ningbo AJ UNION, her ýyl 100-den gowrak myhmany kabul edýän Ningbo ofisinde 500 inedördül metrlik täsirli sergi meýdançasy bilen döredijilik mebel çözgütleri boýunça öňdebaryjy edaradyr.

Hormatly müşderilerine ALDI, DOLL ARAMA, KIK, TEDI we Bäş aşakda ýerleşýän kompaniýalar girýär we 300 müşderiniň we 2000 üpjün edijiniň goldawy bilen uly üstünlik gazandylar we gysga 6 ýylda millionlarça dollar girdeji gazandylar.

Her bir sargyt iň ýokary derejeli ERP ulgamyny ulanyp, berk gözegçilikde saklanýar we berk AQL standartlaryna garşy gözden geçirilýär.Munuň üstesine, Amazonda esasy müşderi bazary üçin her aý 300 täze we moda önümini yzygiderli ösdürýärler.