AJ fabrigi lomaý täsin açyk bag kofe dükany Rattan aýna ýokarky tegelek nahar saçagy we oturgyç toplumy

Gysga düşündiriş:

El bilen dokalan ekologiýa taýdan arassa mebel polietilen rattandan ýasalýar we çydamlydyr.Rainagyş ýa-da ýagtylyga garamazdan, howa howanyň ýetirýän zyýany barada aladalanman, açyk howada ýerleşdirilip bilner.Uly UV garşylygy we suwa garşylygy bar.


 • Önümiň ady:Daşky stol we oturgyç
 • Marka ady: AJ
 • MOQ: 50
 • 50 - 199 bölek:$ 144.00
 • > = 200 bölek:$ 135.00
 • Ölçegi:65 * 65 * 76 CM
 • Material:Metal we aýna we Rattan
 • Arza:bag, howly, Açyk, seýilgäh, ferma jaýy, bar
 • Gaplamak:1. 1 sany / sumka + karton (Mugt) 2. Müşderileriň islegine görä ýöriteleşdirilen gaplama
 • Mysal üçin wagt:Adatça 7 iş güni ýa-da nusgaňyza baglylykda
 • Töleg usuly:1. Paypal ýa-da Söwda kepilligi 2. Önümçilikden öň tölenen 30%, ugratmazdan ozal tölenen 70%
 • Eltip bermek usuly:1. Mysal: FedEx ugratmak bilen (3-4 iş güni)
 • : 2.Mass tertibi: Express arkaly: DHL, FedEx, UPS, SF Howa ýa-da deňiz arkaly
 • : 3. Amazona eltip bermek (UPS Howa gatnawy ýa-da UPS Deňiz ugratmagy, DDP)
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň görkezilmegi

  22
  6
  24
  14

  Bu ýokary hilli howly örülen oturgyçlar, adaty rattana has ýokary teksturany üpjün edýän ýarym tegelek PE rattany ulanyp elde dokalan.Poroşok bilen örtülen polat çarçuwasy goşmaça goldaw berýär, solmagyna, UV şöhlelerine çydamly we howa şertleriniň agyr şertlerine çydap bilýär, oturgyçlaryň ýakyn ýyllarda ajaýyp görnüşini saklamagyny üpjün edýär.

  Mundan başga-da, bu iki örülen oturgyçlar dürli oturgyç beýiklikleri bilen ussatlyk bilen işlenip, ulanylmaýan wagty stoluň aşagynda oňat saklanmaga, boş ýer tygşytlamaga, saklamagy aňsatlaşdyrmaga we arassa we tertipli gurşawy üpjün etmäge mümkinçilik berýär.

  Bu oturgyçlar howlularda, eýwanlarda, howuz kenarlarynda ýa-da baglarda ulanmak üçin ajaýyp.Amatly oturgyç ýassygy, ajaýyp oturgyç tertibi barada umumy tejribe goşýar.Mundan başga-da, ýassyk örtügi aýrylýar, arassalamak we saklamak aňsat, kynçylyksyz hyzmat etmäge mümkinçilik berýär.

  Önümiň jikme-jiklikleri

  12
  8
  5
  17
  4
  5
  4
  15
  19
  26

  Biziň kompaniýamyz

  1
  3
  2
  4

  Professional mebel eksportçysy hökmünde NINGBO AJ UNION IMP.& EXP.C. .

  Toparymyz 51-den 100-e çenli aralykda, müşderilerimize bäsdeşlik ukybyny artdyrmak üçin ulanýan ýokary we bir görnüşli önümlere ýiti düşünýäris.500 inedördül metrlik sergi zalynda müşderilere hödürleýän önümlerimiz bilen tanyşmaga mümkinçilik berýän önümlerimiziň köpüsi bar.

  Kompaniýada hil gözegçiligini ileri tutýarys we önümlerimiziň birinji derejeli standartlara laýyk gelmegi üçin ähli tagallalary edýäris.Bu köpçülikleýin önümçilikden ozal önümçilik nusgalaryny bermegi we taýýar önümiň ähli aýratynlyklara laýyk gelmegini üpjün etmegi öz içine alýar.Sargyt alanymyzdan soňky iberilişe çenli önümçilik prosesiniň her ädimini ýakyndan yzarlaýarys we yzygiderli hil barlaglaryny geçirýäris.

  Biziň kompaniýamyz Hytaýyň Zhejiang şäherinde işleýär we 2014-nji ýylda esaslandyryldy. Dünýäniň dürli sebitlerine, ilkinji nobatda Gündogar Europeewropa (20%), Demirgazyk Europeewropa (20%), Günbatar Europeewropa (10%), Günorta önüm satmakda ýöriteleşýäris. Europeewropa (10%), Demirgazyk Amerika (10%).


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň