AJ Zawody lomaý kemping oturylyşygy Piknik göçme sazlanylýan metal HDPE plastik nahar bukulýan stol

Gysga düşündiriş:

Bu eplenýän uzyn oturgyç islendik iş üçin ajaýyp we amatly ýagdaýda göterilip bilner.Lighteňil kompozisiýasy, eplenip bilinýän dizaýny we içerki göteriji tutawaçlary sebäpli daşamak gaty aňsat, ony görlüp-eşidilmedik göçme mebel bölegi edýär.


 • Önümiň ady:Daşky stol
 • Marka ady: AJ
 • MOQ:100
 • 100 - 499 bölek:$ 15.50
 • > = 500 bölek:$ 14.90
 • Ölçegi:122 * 61 * 55/75/90 CM
 • Material:Metal we plastmassa
 • Arza:bag, howly, Açyk, seýilgäh, ferma jaýy, bar
 • Gaplamak:1. 1 sany / sumka + karton (Mugt) 2. Müşderileriň islegine görä ýöriteleşdirilen gaplama
 • Mysal üçin wagt:Adatça 7 iş güni ýa-da nusgaňyza baglylykda
 • Töleg usuly:1. Paypal ýa-da Söwda kepilligi 2. Önümçilikden öň tölenen 30%, ugratmazdan ozal tölenen 70%
 • Eltip bermek usuly:1. Mysal: FedEx ugratmak bilen (3-4 iş güni)
 • : 2.Mass tertibi: Express arkaly: DHL, FedEx, UPS, SF Howa ýa-da deňiz arkaly
 • : 3. Amazona eltip bermek (UPS Howa gatnawy ýa-da UPS Deňiz ugratmagy, DDP)
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň görkezilmegi

  7
  19
  10

  Bu plastik göçme stol, barbeke we açyk hadysalar üçin ajaýyp, dört sany agyr polat aýak bir bada bukulýar we çykýar, çalt we aňsat gurnamaga we aýyrmaga mümkinçilik berýär.Surfaceerüsti arassalamak hem gaty kyn, sebäbi mata bilen sekuntda aňsatlyk bilen süpürilip bilner.

  Stol çydamly we berk bolmak üçin ýörite döredilip, barbeke we howuz oturylyşyklary ýaly açyk howada geçiriljek çärelere ajaýyp saýlanýar.Mundan başga-da, UV şöhlelerine çydamly bolup, ony ýylyň dowamynda daşarda goýmaga mümkinçilik berýär.

  Easyeňil dizaýny sebäpli bu göçme skameýkany saklamak gaty ýönekeý.Şkafyňyzda, düşegiňiziň aşagynda ýa-da başga bir ammarda saklamagy saýlasaňyz, öýüňizde gaty gymmatly ýer tutmaz.Amaly we ýer tygşytlaýan mebellere maýa goýmak elmydama ajaýyp pikirdir!

  Önümiň jikme-jiklikleri

  6
  14
  13
  12
  4
  16
  9

  Biziň kompaniýamyz

  1
  3
  2
  4

  Professional mebel eksportçysy hökmünde NINGBO AJ UNION IMP.& EXP.C. .

  Toparymyz 51-den 100-e çenli aralykda, müşderilerimize bäsdeşlik ukybyny artdyrmak üçin ulanýan ýokary we bir görnüşli önümlere ýiti düşünýäris.500 inedördül metrlik sergi zalynda müşderilere hödürleýän önümlerimiz bilen tanyşmaga mümkinçilik berýän önümlerimiziň köpüsi bar.

  Kompaniýada hil gözegçiligini ileri tutýarys we önümlerimiziň birinji derejeli standartlara laýyk gelmegi üçin ähli tagallalary edýäris.Bu köpçülikleýin önümçilikden ozal önümçilik nusgalaryny bermegi we taýýar önümiň ähli aýratynlyklara laýyk gelmegini üpjün etmegi öz içine alýar.Sargyt alanymyzdan soňky iberilişe çenli önümçilik prosesiniň her ädimini ýakyndan yzarlaýarys we yzygiderli hil barlaglaryny geçirýäris.

  Biziň kompaniýamyz Hytaýyň Zhejiang şäherinde işleýär we 2014-nji ýylda esaslandyryldy. Dünýäniň dürli sebitlerine, ilkinji nobatda Gündogar Europeewropa (20%), Demirgazyk Europeewropa (20%), Günbatar Europeewropa (10%), Günorta önüm satmakda ýöriteleşýäris. Europeewropa (10%), Demirgazyk Amerika (10%).


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň