AJ fabrigi lomaý açyk kemping plýa Beach kenaryndaky dynç alyş bukulýan deri metal çarçuwaly kebelek oturgyjy

Gysga düşündiriş:

Kebelek oturgyçlaryň wagtlaýyn dizaýny onlarça ýyl bäri dowam edip gelýär, bu hem tötänleýin, hem-de kaşaň sazlaşykly şertlere laýyk gelýär. Mundan başga-da, ulular we çagalar tarapyndan ýokary baha berilýän ajaýyp rahatlygy hödürleýär we birnäçe sagatlap oturmak üçin iň oňat oturgyç bolýar.


 • Önümiň ady:Kenar kafedrasy
 • Marka ady: AJ
 • MOQ:100
 • 100 - 299 bölek:40.00 $
 • > = 300 bölek:20.00 $
 • Ölçegi:72 * 78.5 * 101 CM
 • Material:Metal + deri
 • Arza:bag, howly, Açyk, seýilgäh, ferma jaýy, bar
 • Gaplamak:1. 1 sany / sumka + karton (Mugt) 2. Müşderileriň islegine görä ýöriteleşdirilen gaplama
 • Mysal üçin wagt:Adatça 7 iş güni ýa-da nusgaňyza baglylykda
 • Töleg usuly:1. Paypal ýa-da Söwda kepilligi 2. Önümçilikden öň tölenen 30%, ugratmazdan ozal tölenen 70%
 • Eltip bermek usuly:1. Mysal: FedEx ugratmak bilen (3-4 iş güni)
 • : 2.Mass tertibi: Express arkaly: DHL, FedEx, UPS, SF Howa ýa-da deňiz arkaly
 • : 3. Amazona eltip bermek (UPS Howa gatnawy ýa-da UPS Deňiz ugratmagy, DDP)
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň görkezilmegi

  11
  12
  2
  5
  3
  6

  Bu deri leeke oturgyç, döwrebap çydamlylygy we dizaýny bilen durnuklylygy we çydamlylygy üpjün edýän turba tozy bilen örtülen polat çarçuwasy bilen häzirki zaman mebel afikionadlary üçin ygtybarly saýlama bolýar.Bu döwrebap aýratynlyklara garamazdan, oturgyjyň özboluşly häsiýetleri henizem saklanyp galyp, nepisligi we täzelik gözleýänler üçin hökmany zat bolýar.

  Kebelek oturgyç oturgyjyny döretmek üçin ulanylýan adaty elde dokalan ýokary hilli deri, bu önümi öndürmek bilen baglanyşykly jikme-jikliklere üns berilmeginiň subutnamasydyr.Bu diňe bir estetiki özüne çekijiligini däl, eýsem köp ýyllap dowam etjek, gözelligini we uzak wagtlap özüne çekijiligini üpjün edýär.

  Bu kaşaň deri kebelek oturgyjy, ýokary hilli gurluşygy sebäpli içerde ýa-da daşarda ulanmak üçin amatlydyr.Mundan başga-da, çarçuwalary çalt we zähmet bilen sökmek üçin niýetlenendir, bu oturgyjy aňsatlyk bilen daşamak we saklamak üçin amatlydyr.

  Önümiň jikme-jiklikleri

  9
  7
  10

  Biziň kompaniýamyz

  1
  3
  2
  4

  Professional mebel eksportçysy hökmünde NINGBO AJ UNION IMP.& EXP.C. .

  Toparymyz 51-den 100-e çenli aralykda, müşderilerimize bäsdeşlik ukybyny artdyrmak üçin ulanýan ýokary we bir görnüşli önümlere ýiti düşünýäris.500 inedördül metrlik sergi zalynda müşderilere hödürleýän önümlerimiz bilen tanyşmaga mümkinçilik berýän önümlerimiziň köpüsi bar.

  Kompaniýada hil gözegçiligini ileri tutýarys we önümlerimiziň birinji derejeli standartlara laýyk gelmegi üçin ähli tagallalary edýäris.Bu köpçülikleýin önümçilikden ozal önümçilik nusgalaryny bermegi we taýýar önümiň ähli aýratynlyklara laýyk gelmegini üpjün etmegi öz içine alýar.Sargyt alanymyzdan soňky iberilişe çenli önümçilik prosesiniň her ädimini ýakyndan yzarlaýarys we yzygiderli hil barlaglaryny geçirýäris.

  Biziň kompaniýamyz Hytaýyň Zhejiang şäherinde işleýär we 2014-nji ýylda esaslandyryldy. Dünýäniň dürli sebitlerine, ilkinji nobatda Gündogar Europeewropa (20%), Demirgazyk Europeewropa (20%), Günbatar Europeewropa (10%), Günorta önüm satmakda ýöriteleşýäris. Europeewropa (10%), Demirgazyk Amerika (10%).


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň