Lomaý açyk bag kenaryndaky syýahat kemping piknik gaty agaçdan göçme bukulýan ýumurtga rulony stoly

Gysga düşündiriş:

Piknik stoly berkligi bilen tanalýar, tötänleýin çyzylmagynyň öňüni alýan gaty tekiz ýer.Mundan başga-da, lagerdäki agyr şertlerde tegmilleriň aňsat süpürilmegini üpjün etmek üçin gowy gidroizolýasiýa üpjün edýär.


 • Önümiň ady:Daşky stol
 • Marka ady: AJ
 • MOQ: 50
 • > = 50 bölek:$ 46.50
 • Ölçegi:120 * 60 * 45 CM
 • Material:Agaç we metal
 • Arza:bag, howly, Açyk, seýilgäh, ferma jaýy, bar
 • Gaplamak:1. 1 sany / sumka + karton (Mugt) 2. Müşderileriň islegine görä ýöriteleşdirilen gaplama
 • Mysal üçin wagt:Adatça 7 iş güni ýa-da nusgaňyza baglylykda
 • Töleg usuly:1. Paypal ýa-da Söwda kepilligi 2. Önümçilikden öň tölenen 30%, ugratmazdan ozal tölenen 70%
 • Eltip bermek usuly:1. Mysal: FedEx ugratmak bilen (3-4 iş güni)
 • : 2.Mass tertibi: Express arkaly: DHL, FedEx, UPS, SF Howa ýa-da deňiz arkaly
 • : 3. Amazona eltip bermek (UPS Howa gatnawy ýa-da UPS Deňiz ugratmagy, DDP)
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň görkezilmegi

  8
  5

  Alty aýakly dizaýny we giň planşeti bilen bu kemping stoly 4-6 adama rahat piknikde lezzet almak üçin durnukly goldaw berýär.Akyldarlyk bilen giňeldilen güýç meýdany we umumy basyşy deň paýlanan, süýşmäge garşy padler bilen bilelikde piknik stolunyň ygtybarly bolmagyny üpjün edýär.

  Mundan başga-da, bambuk barlaryny berk birikdirýän we aňsat togalanmaga mümkinçilik berýän planşetiň arka tarapyndaky iki elastik zolagyň kömegi bilen bu stol çalt bukulýar we saklanýar.X görnüşindäki esasy çarçuwa ýönekeý aýyrmak üçin niýetlenendir we ammar haltasyz götermek üçin saklanýar.

  Içerde we daşarda ulanmak üçin amatly, stoluň aýaklaryndaky süýşme garşy padler poluňyzy dyrnaklardan goramak üçin gorag serişdesi bolup hyzmat edýär.Içerde kofe stoly hökmünde ulanyň ýa-da kempir çäreleri üçin açyk meýdana çykaryň we tebigy gözelliginden we tebigata ýakynlygyndan lezzet alyň, bu size rahat we ýaşar ýaly duýup biler.

  Önümiň jikme-jiklikleri

  7
  4
  71wbMrXRKAS._AC_SL1500_

  Biziň kompaniýamyz

  1
  3
  2
  4

  Professional mebel eksportçysy hökmünde NINGBO AJ UNION IMP.& EXP.C. .

  Toparymyz 51-den 100-e çenli aralykda, müşderilerimize bäsdeşlik ukybyny artdyrmak üçin ulanýan ýokary we bir görnüşli önümlere ýiti düşünýäris.500 inedördül metrlik sergi zalynda müşderilere hödürleýän önümlerimiz bilen tanyşmaga mümkinçilik berýän önümlerimiziň köpüsi bar.

  Kompaniýada hil gözegçiligini ileri tutýarys we önümlerimiziň birinji derejeli standartlara laýyk gelmegi üçin ähli tagallalary edýäris.Bu köpçülikleýin önümçilikden ozal önümçilik nusgalaryny bermegi we taýýar önümiň ähli aýratynlyklara laýyk gelmegini üpjün etmegi öz içine alýar.Sargyt alanymyzdan soňky iberilişe çenli önümçilik prosesiniň her ädimini ýakyndan yzarlaýarys we yzygiderli hil barlaglaryny geçirýäris.

  Biziň kompaniýamyz Hytaýyň Zhejiang şäherinde işleýär we 2014-nji ýylda esaslandyryldy. Dünýäniň dürli sebitlerine, ilkinji nobatda Gündogar Europeewropa (20%), Demirgazyk Europeewropa (20%), Günbatar Europeewropa (10%), Günorta önüm satmakda ýöriteleşýäris. Europeewropa (10%), Demirgazyk Amerika (10%).


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň